Uncategorized

วันเกิด เตรีย มจับเงิ นล้ า น ถูกร างวัลที่ 1

วันเกิด เตรีย มจับเงิ นล้ า น ถูกร างวัลที่ 1 วันจันทร์ ดว งท่านดีย าวจนถึงปี2564 เลยการหมั่นทำทานทำบุญ ทุกครั้งที่มีโอกาส ก็จะช่วยเสริมดว งเสริมบุญบ า รมีเก่าที่มีอยู่ ให้เพิ่มพูนขึ้น ไปอีกได้ คุณมีเกณฑ์ได้ลาภก้อนใหญ่จากตัวเลข และการลุ้นโช คจากแอฟปลิเคชั่นในมือถือมีโอกาสได้รับโช คใหญ่ เป็นของร างวัลและเงิ นสด มูลค่ าหลายแสนบ าทมีเงิ นจ่ายห นี้ จ่ายสินและเหลือเก็บสบ ายเลย […]

Uncategorized

คืนที่ 2 กักตัวหนูน้อย 16 คน

กรณีพบครู และเด็กเล็ก ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ติด CV19 รวมทั้งหมด 20 คน ในจำนวนนี้เป็นเด็กเล็ก อายุ 3-6 ปี ทั้งหมด 16 คน ทำให้ต้องตั้งโรงพยาบาลสนามภายในศูนย์เด็กเล็กดังกล่าว วันที่ 23 เม.ย.64 เฟซบุ๊ก เทศบาลตำบลแม่คือ โพสต์ภาพพร้อมข้อความ บรรยากาศโรงพยาบาลสนามที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ เพื่อให้เด็กๆได้รักษาตัวเอง และเขียนข้อความบรรยาย ระบุว่า คืนที่หนึ่งสำหรับโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ เด็กๆกำลังปรับตัวสำหรับการนอนคืนแรก เวลา 17.52 น. รถพยาบาลนำผู้ป่วย (คุณครู) […]