1 กุมภาพันธ์ บัตรคนจน รับเหนาะๆ 4 เด้ง รูดซื้อของสูงสุด 800

วันนี้ 1 กุมภาพันธ์ 2564 บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทุกคน รับเหนาะๆ 4 เด้ง รูดซื้อของสูงสุด 800 บาท ในวันนี้ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ความช่วยเหลือรอบใหม่จะเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) โดยผู้ถือบัตรฯ ทั้งหมด 14 ล้านคน จะได้รับความช่วยเหลือในวันแรกของเดือนกุมภาพันธ์จำนวน 4 เด้ง ที่สำคัญคือสามารถรูดซื้อสินค้าได้สูงสุด 800 บาทต่อคนเลยทีเดียว

ตารางเงินเข้า บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 1 เข้า 4 เด้ง

3.วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร เพิ่มเติม จำนวน 500 บาท การเพิ่มเงินซื้อสินค้าฯ 500 บาทดังกล่าว เป็นไปตาม โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฟสที่ 2 โดยจะเพิ่มวงเงินค่ารูดซื้อสินค้าให้แก่ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ทุกคน จำนวน 500 บาทต่อคน แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

4.ส่วนลดค่าซื้อก๊าซแอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม) 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน โดยผู้ถือบัตรฯ จะได้รับทุกคน และสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรฯ ไปซื้อก๊าซกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงาน ภายในระยะเวลา 3 เดือน แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

เราชนะ ก็เริ่มโอนเดือนนี้ 2,700-2,800 บาท

ในเดือนนี้ ผู้ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังจะได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม เป็นวงเงินรูดซื้อสินค้าจำนวน 2,700-2,800 บาทจาก โครงการเราชนะ

วิธีจ่ายเงินเยียวยา เราชนะ การจ่ายเงินเยียวยาโควิด-19 จากโครงการเราชนะ ให้ผู้ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามวงเงินที่ท็อปอัพให้ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี เดิมได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้า 800 บาทต่อเดือน ก็จะได้ท็อปอัพเพิ่ม 2,700 บาท รวมเป็น 3,5000 บาทต่อเดือน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 โดยแบ่งจ่าย 675 บาท เดือนละ 4 งวด

กลุ่มที่ 2 มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี เดิมได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้า 700 บาทต่อเดือน ก็จะได้ท็อปอัพเพิ่ม 2,800 บาท รวมเป็น 3,500 บาทต่อเดือน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 โดยแบ่งจ่าย 700 บาท เดือนละ 4 งวด

ตารางเงิน เยียวยา โอนเข้า บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

การโอนเงินเยียวยาท็อปอัพ 2,700-2,800 บาทต่อเดือนจากโครงการเราชนะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะเริ่มต้นในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันแรก จากนั้นจะโอนเข้าทุกวันศุกร์ เดือนละ 4 งวด ดังนี้

เดือนกุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 5, 12, 19, 26

เดือนมีนาคม 2564 วันที่ 5, 12, 19, 26

วงเงินจากโครงการเราชนะที่โอนเข้าทุกสัปดาห์ จะสะสมอยู่ในบัตรฯ ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 หลังจากนั้นวงเงินจะตัดทันที ไม่มีสิทธิ์ใช้ต่อ เพราะฉะนั้นผู้ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องวางแผนการใช้เงินให้ดี

ขอบคุณ thebangkokinsight

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*