Uncategorized

คู่ชีวิตที่ดี ต้องเข้าใจ ดูแลกันและกัน จงเลืoกอยู่กับคนที่มองเห็นคุณเป็นเพรช

1 ย ามมีคู่ หมั่นเรียนรู้ความรักย าม อ ก หั ก หมั่นเรียนรู้ความจริง 2 เวลาเลิกกับใคร อัตราความ เ จ็ บ ใจ จะแปรผันต ามอัตรา ความสุข ที่เราไปฝากไว้ให้อีกฝ่ายควบคุม 3 เมื่อความรักจบ ขอให้นิ่งสงบแล้วพิจารณาตัวเอง เ สี ย ก่อน อย่ าเพิ่งรีบร้อนคบใครเพราะแค่ อย ากลืมคนเก่า เพราะนั่นคือการก้าวเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ใหม่ ด้วย คุณภาพของใจ […]