ข่าวดี การไฟฟ้าคืนเงิน ดอกเบี้ยเงินประกันการใช้ไฟที่ผู้ใช้ไฟ

หลายคนอาจจะเห็นกันแล้วสำหรับหน้าตาบิลไฟฟ้าที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยมีใบเดียว ตอนนี้จะสังเกตุได้ว่ามี 2 ใบ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ เพจ สื่อปราจีนบุรี ได้โพสต์อธิบายไว้ดังนี้ ขอแจ้งทุกท่านเพื่อทราบ ในรอบการจดหน่วยค่าไฟฟ้าเดือน กพ 63 นี้ จะมีการพิมพ์บิลเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 ใบต่อ 1 ราย เนื่องจากการไฟฟ้าจะมีการคืน ดอกเบี้ยเงินประกันการใช้ไฟที่ผู้ใช้ไฟ ชำระไว้ ไม่ใช่การคืนเงินประกัน แต่จะคืนเฉพาะดอกผลที่เกิดจากเงินประกัน การคืนครั้งนี้เป็นยอดสะสม 5 ปีจากปี2558ถึง2562โดยจะหักจากยอดค่าไฟฟ้า
1 ถ้าเงินค่าไฟมากกว่าดอกเบี้ยที่จะได้รับก็จะนำดอกเบี้ยมาหักออกจากยอดค่าไฟฟ้ายอดที่ต้องชำระก็จะลดลง
2 ถ้าเงินค่าไฟฟ้าน้อยกว่าดอกเบี้ย ก็จะมีบิลไหลออกมาเป็นยอดเงินรับฝาก ให้ผู้ใช้ไฟถือบิลใบนี้ไปขอรับเงินคืนที่การไฟฟ้า
3 ถ้าเงินค่าไฟฟ้าเท่ากับดอกเบี้ยก็จะหักลบกันไป 4 ถ้าค่าไฟฟ้า 0 บาท และมีดอกเบี้ย จะมีบิลเป็นเงินรับฝากก็ให้ผู้ใช้ไฟ.ถือบิลนี้ไปขอรับเงินคืนที่การไฟฟ้า ในการคืนเงินครั้งนี้จะคืนเฉพาะผู้ใช้ไฟประเภทบ้านอยุ่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก ประเภท1115ทับ1125ทับ 2125 เท่านั้น ถ้าผู้ใช้ไฟไม่เข้าใจหรือสงสัยให้ไปสอบถามที่การไฟฟ้าโดยตรง

โพสต์ดังกล่าว

บิลไฟฟ้า

สำผู้ใช้ไฟไม่เข้าใจหรือสงสัยให้ไปสอบถามที่การไฟฟ้าโดยตรง
ขอบคุณ สื่อปราจีนบุรี

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*